หน้าแรก >> Charophyta >> Zygnematales >> Spirogyra sp. 1
Zygnematales, Zygnemataceae

Spirogyra sp. 1

Spirogyra sp. 1 photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: บางกระเจ้า สมุทรสาคร
ความลึก
: 0.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะเป็นเส้นสายบางๆ ซึ่งเกิดจากเซลล์รูปทรงกระบอกเรียงต่อกันโดยไม่มีการแตกแขนง มีสีเขียวอ่อน พันตัวกันเป็นกลุ่มก้อน เมื่อสัมผัสจะรู้สึกอ่อนนุ่ม แต่ละเซลล์ที่เรียงต่อกันมีขนาดความยาว 90-110 ไมโครเมตร และความกว้าง 40-50 ไมโครเมตร เมื่อดูใต้กล้องจุลทรรศน์จะเห็นคลอโรพลาสต์เรียงตัวเป็นเกลียวอยู่ภายในเซลล์ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสาหร่ายในสกุลนี้ โดยทั่วไปแล้วสาหร่ายชนิดนี้ถูกจำแนกอยู่ในกลุ่มสาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่ แต่สามารถพบล่องลอยบนพื้นน้ำ หรือพันอยู่กับวัสดุต่างๆ ในบริเวณแหล่งน้ำนิ่ง เช่น คลองส่งน้ำ หรือบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย

Spirogyra sp. 1 ภาพที่ 2
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของคลอโรพลาสต์ที่เรียงตัวเป็นเกลียวอยู่ในเซลล์