หน้าแรก >> Charophyta >> Zygnematales >> Spirogyra sp. 1 >> ภาพที่ 2
Zygnematales, Zygnemataceae

Spirogyra sp. 1

Spirogyra sp. 1 ภาพที่ 2

back