หน้าแรก >> Rhodophyta >> Ceramiales >> Tolypiocladia glomerulata (C. Agardh) Schmitz
Ceramiales, Rhodomelaceae

Tolypiocladia glomerulata (C. Agardh) Schmitz

Tolypiocladia glomerulata (C. Agardh) Schmitz photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 3.0 เมตร
แขนงของสาหร่ายชนิดนี้เป็นรูปทรงกระบอกที่ส่วนปลายค่อยๆ เรียวลง แขนงย่อยมีลักษณะสั้น และเรียวแหลม แตกแขนงแบบสลับ ส่วนปลายของแขนงย่อยมีหนาม และเส้นสายเพื่อเกาะติดกับแขนงย่อยอันอื่น มีสีน้ำตาลเหลืองถึงสีแดงเข้ม เมื่อสัมผัสรู้สึกนิ่ม อยู่รวมกันเป็นกลุ่มคล้ายพุ่มไม้บนโขดหิน หรือเกาะอยู่กับสาหร่ายชนิดอื่น ในเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นสงบถึงปานกลาง

Tolypiocladia glomerulata (C. Agardh) Schmitz ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Tolypiocladia glomerulata (C. Agardh) Schmitz ภาพที่ 3
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของส่วนปลายแขนงย่อยที่มีหนาม (ลูกศร 1) และเส้นสาย (ลูกศร 2) ปรากฏอยู่