หน้าแรก >> Rhodophyta >> Nemaliales >> Tricleocarpa cylindrica (Ellis et Solander) Huisman & Borowitzka
Nemaliales, Galaxauraceae

Tricleocarpa cylindrica (Ellis et Solander) Huisman & Borowitzka

Tricleocarpa cylindrica (Ellis et Solander) Huisman & Borowitzka photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 1.5 เมตร
โครงสร้างของสาหร่ายชนิดนี้มีหินปูนเป็นองค์ประกอบมาก แขนงเป็นรูปทรงกระบอกปลายตัดตรง ผิวเรียบ มีสีชมพู แตกแขนงแบบคู่สม่ำเสมอกัน พบสาหร่ายชนิดนี้เจริญอยู่บนโขดหิน ในเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลางถึงรุนแรง

Tricleocarpa cylindrica (Ellis et Solander) Huisman & Borowitzka ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด