หน้าแรก >> Chlorophyta >> Ulvales >> Ulva clathrata (Roth) C. Agardh
Ulvales, Ulvaceae

Ulva clathrata (Roth) C. Agardh

Ulva clathrata (Roth) C. Agardh photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: พันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร
ความลึก
: 0.1 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะเป็นเส้นสาย ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อเพียงชั้นเดียว เส้นสายมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5-1.0 มิลลิเมตร แขนงย่อยกระจายอยู่ทั่วไปบนเส้นแกนหลัก ปลายแขนงย่อยไม่แหลม มีการเรียงกันของเซลล์เป็นลำดับชั้นเดียว พบเจริญเติบโตอยู่บนโขดหิน หรือวัสดุที่เป็นของแข็ง ในเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณที่มีคลื่นสงบ เช่น บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

Ulva clathrata (Roth) C. Agardh ภาพที่ 2
ภาพระยะใกล้ของแขนงย่อยที่แตกมาจากเส้นแกนหลัก
Ulva clathrata (Roth) C. Agardh ภาพที่ 3
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของเซลล์ที่เรียงตัวเป็นลำดับชั้นเดียวตรงบริเวณปลายแขนงย่อย