หน้าแรก >> Chlorophyta >> Ulvales >> Ulva compressa Linneus
Ulvales, Ulvaceae

Ulva compressa Linneus

Ulva compressa Linneus photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (มุมมองจากบนฝั่ง)
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะยอ สงขลา
ความลึก
: 0.2 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะอ่อนนุ่ม เป็นเส้นสายที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อชั้นเดียว ปรากฏลักษณะคอดเว้าหลายครั้งบริเวณส่วนกลางจนถึงปลาย มีแขนงย่อยจำนวนน้อยซึ่งเจริญจากส่วนโคนของสาหร่าย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นแกนหลักส่วนบนกว้างกว่าส่วนโคน มีสีเขียว หรือเขียวเข้มพบตามโขดหิน หรือยึดเกาะกับวัตถุ ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นสงบถึงปานกลาง

Ulva compressa Linneus ภาพที่ 2
ภาพระยะใกล้ของการแตกแขนงตรงส่วนโคน
Ulva compressa Linneus ภาพที่ 3
ภาพระยะใกล้ของส่วนที่คอดเว้าของสาหร่าย (ลูกศร) ที่บริเวณส่วนล่างของเส้นสายหลัก