หน้าแรก >> Chlorophyta >> Ulvales >> Ulva kylinii (Bliding) Hayden & Waaland
Ulvales, Ulvaceae

Ulva kylinii (Bliding) Hayden & Waaland

Ulva kylinii (Bliding) Hayden & Waaland photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 0.2 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะเป็นเส้นสายเล็กละเอียด ประกอบด้วยเนื้อเยื่อชั้นเดียว แขนงย่อยเรียวยาวอยู่บริเวณส่วนโคนของสาหร่าย โดยทั่วไปเกาะติดอยู่กับหิน และก้อนกรวด ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณที่มีคลื่นสงบ

Ulva kylinii (Bliding) Hayden & Waaland ภาพที่ 2
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของส่วนโคนของสาหร่ายที่มีการแตกแขนง
Ulva kylinii (Bliding) Hayden & Waaland ภาพที่ 3
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของส่วนบนของสาหร่ายซึ่งไม่มีการแตกแขนง