หน้าแรก >> Chlorophyta >> Ulvales >> Ulva reticulata Forsskål
Ulvales, Ulvaceae

Ulva reticulata Forsskål

Ulva reticulata Forsskål photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสิเหร่ ภูเก็ต
ความลึก
: 0.5 เมตร
ส่วนที่คล้ายใบของสาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะเป็นแผ่นบางคล้ายตาข่าย ประกอบด้วยเนื้อเยื่อสองชั้น เมื่อดูใต้กล้องจุลทรรศน์จะสังเกตเห็นส่วนขอบของทัลลัสมีรอยหยักลักษณะคล้ายฟันเลื่อย มีสีเขียวอ่อน หรือเขียวเข้ม พบเจริญเติบโตบนโขดหิน ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงตามแนวชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง

Ulva reticulata Forsskål ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Ulva reticulata Forsskål ภาพที่ 3
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของรอยหยักคล้ายฟันเลื่อย (ลูกศร) บริเวณขอบทัลลัส