หน้าแรก >> Chlorophyta >> Siphonocladales >> Valonia utricularis (Roth) C. Agardh
Siphonocladales, Valoniaceae

Valonia utricularis (Roth) C. Agardh

Valonia utricularis (Roth) C. Agardh photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 1.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะเป็นทรงกระบอกสีเขียวเข้ม มีส่วนประกอบที่เป็นของเหลวอยู่ภายใน ปล้องที่แตกแขนงออกไปมีลักษณะแคบ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 มิลลิเมตร และยาว 1.5-2.0 เซนติเมตร สาหร่ายชนิดนี้เลื้อยอยู่บนโขดหินที่ปกคลุมไปด้วยพื้นทรายเล็กน้อย ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงตามแนวชายฝั่งที่มีคลื่นสงบ เช่น โซนแนวราบถัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดเป็นต้นไป หรือแอ่งน้ำทะเลขัง

Valonia utricularis (Roth) C. Agardh ภาพที่ 2
ภาพระยะใกล้ของส่วนที่แตกแขนงในตัวอย่างสด